Trädgårdsarbete Värmdö

En välskött trädgård året om

Våra övriga tjänster

Markarbeten

Vår huvudverksamhet är markarbeten med fokus på schaktning, dränering, stensättning, asfaltering med mera. Vi tar oss an både kortare och längre uppdrag och har maskiner, fordon för transport och erfaren personal som kommer att ge dig ett perfekt resultat.

Du kan exempelvis få hjälp med grundläggning till olika typer av byggnader och anläggningar, VA-arbeten, stenläggning och plattsättning, markberedning, dränering, bygge av murar, bortschaktning av fyllnadsmassor med mera.

Fastighestsskötsel och teknisk förvaltning

Vi tar oss an uppdrag som fastighetsskötare och ser till att din fastighet hålls i toppskick kontinuerligt. Allt från detaljer som att byta adresskylt när någon har flyttat eller trasiga lysrör i trappuppgången till väggmålning, lagning av skador med mera.

Renhållning är också en mycket viktig faktor för trivsel och ett gott intryck. Vi hjälper dig med sopning och skräpplockning på allmänna ytor.

Asfaltering

Med över 20 års erfarenhet av asfaltering vet vad som krävs för att skapa hållbara asfalterade ytor. Du kan få hjälp med asfaltering av allt från vägar och gångvägar, parkeringar och uppfarter till bollplaner och industritomter.

snöröjning

Snöröjning

Slipp krånglet med snöröjning på vintern. Vi sköter den åt dig! Oavsett om du är privatperson som bor i villa eller representant för en större bostadsrättsförening så kan vi hjälpa dig. Vi ser till att gångvägar, uppfarter, parkeringar och andra ytor som ska användas är tillgängliga, väl röjda och sandade så att de är säkra att beträda.

Har du behov av snöskottning på tak så kan vi hjälpa dig även där. Det är mycket viktigt att skotta taken under snörika vintrar för att undvika skador på takkonstruktionen och att förhindra olyckor som kan uppstå om snö eller istappar faller ner från tak.

Saknar du något i utbudet? Detta är bara några exempel på vad vi kan hjälpa dig med. Hör av dig till oss så kan vi säkerligen hitta en lösning!

En heltäckande partner för arbete i utemiljöer. Vi hjälper dig!