Våra övriga tjänster

Markarbeten

Vår huvudverksamhet är markarbeten med fokus på schaktning, dränering, stensättning, asfaltering med mera. Vi tar oss an både kortare och längre uppdrag och har maskiner, fordon för transport och erfaren personal som kommer att ge dig ett perfekt resultat.

Du kan exempelvis få hjälp med grundläggning till olika typer av byggnader och anläggningar, VA-arbeten, stenläggning och plattsättning, markberedning, dränering, bygge av murar, bortschaktning av fyllnadsmassor med mera.

Snöröjning

Slipp krånglet med snöröjning på vintern. Vi sköter den åt dig! Oavsett om du är privatperson som bor i villa eller representant för en större bostadsrättsförening så kan vi hjälpa dig. Vi ser till att gångvägar, uppfarter, parkeringar och andra ytor som ska användas är tillgängliga, väl röjda och sandade så att de är säkra att beträda.

Har du behov av snöskottning på tak så kan vi hjälpa dig även där. Det är mycket viktigt att skotta taken under snörika vintrar för att undvika skador på takkonstruktionen och att förhindra olyckor som kan uppstå om snö eller istappar faller ner från tak.

Saknar du något i utbudet? Detta är bara några exempel på vad vi kan hjälpa dig med. Hör av dig till oss så kan vi säkerligen hitta en lösning!

trädgårdsarbete Värmdö snöröjning

Här är några av de övriga tjänster vi kan utföra:

 • Plattläggning
 • Murar
 • Trappor
 • Natursten
 • Kullersten
 • Gatsten
 • Träd och buskbeskärning
 • Trädfällning
 • Trädgårdsvård
 • Plantering
 • Mindre snickerier
 • Altaner/uterum
 • Markavlopp/Infiltration WC/BD
En heltäckande partner för arbete i utemiljöer. Vi hjälper dig!